Skip to main content
MUDr. Jana Bendová, PhD. všeobecný lekár

Všeobecný lekár

MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA

Skúsená všeobecná lekárka, ktorú starostlivosť o svojich pacientov baví už viac ako 20 rokov. Inovátorka v medicíne a nadšená propagátorka prevencie a zdravého životného štýlu.

MUDr, Jana Bendová, PhD.

Vzdelanie

Vyštudovala som všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Atestovala som v 3 odboroch – vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo a posudkové lekárstvo.

Mám doktorát z vnútorného lekárstva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ukončené štúdium MPH (riadenie vo verejnom zdravotníctve) a MBA (Master of Business administration) na Warsaw Management University.

MUDr. Jana Bendová, PhD.

Zamestnanie

Začínala som ako lekárka v Špecializovanom ústave pre TBC a pľúcne choroby v Nitre a pokračovala v Národnom ústave TBC a pľúcnych chorôb v Bratislave – Podunajských Biskupiciach.

Niekoľko rokov som sa venovala klinickému skúšaniu liekov a liekovej bezpečnosti v medzinárodnej firme IMFORM.

Od roku 2016 vediem Ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých vo Veľkom Bieli.

V roku 2018-2019 som bola hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo.

Venujem sa aj výučbe študentov medicíny, lekárov v špecializačnej príprave, rezidentov a už niekoľko rokov spoluorganizujem celoslovenské kongresy všeobecných lekárov.

V odbornej spoločnosti SSVPL (Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva) od roku 2023 zastávam funkciu vedeckého sekretára a reprezentujem slovenských všeobecných lekárov v medzinárodných organizáciách EUROPREV a WONCA.

MUDr. Jana Bendová, PhD. výživové poradenstvo

Znalosti

Plynule ovládam 3 svetové jazyky – anglický, nemecký a taliansky. Mám uznané vzdelanie v Rakúsku aj vo Veľkej Británii, ale zostala som na Slovensku, pretože verím, že tu dokážem pomáhať ľuďom zlepšovať ich zdravie viac.

Prednášam a publikujem v odbore všeobecné lekárstvo, som recenzentom medzinárodného odborného časopisu Rural and Remote Health a recenzentom abstraktov na európskych konferenciách WONCA.

Mám bohaté mediálne skúsenosti – tlačové konferencie, rozhlas, TV, časopisy Zdravie, Zdravotnícke noviny a Moja psychológia.

Som nadšenou popularizátorkou prevencie a zdravého životného štýl. Milujem inovácie – som pionierkou zavádzania elektronického receptu a v súčasnosti sa venujem projektu využitia umelej inteligencie v zdravotníctve.

MUDr, Jana Bendová, PhD.

Vzdelanie

Vyštudovala som všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Atestovala som v 3 odboroch – vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo a posudkové lekárstvo.

Mám doktorát z vnútorného lekárstva na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ukončené štúdium MPH (riadenie vo verejnom zdravotníctve) a MBA (Master of Business administration) na Warsaw Management University.

MUDr. Jana Bendová, PhD.

Zamestnanie

Začínala som ako lekárka v Špecializovanom ústave pre TBC a pľúcne choroby v Nitre a pokračovala v Národnom ústave TBC a pľúcnych chorôb v Bratislave – Podunajských Biskupiciach.

Niekoľko rokov som sa venovala klinickému skúšaniu liekov a liekovej bezpečnosti v medzinárodnej firme IMFORM.

Od roku 2016 vediem Ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých vo Veľkom Bieli.

V roku 2018-2019 som bola hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo.

Venujem sa aj výučbe študentov medicíny, lekárov v špecializačnej príprave, rezidentov a už niekoľko rokov spoluorganizujem celoslovenské kongresy všeobecných lekárov.

V odbornej spoločnosti SSVPL (Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva) od roku 2023 zastávam funkciu vedeckého sekretára a reprezentujem slovenských všeobecných lekárov v medzinárodných organizáciách EUROPREV a WONCA.

MUDr. Jana Bendová, PhD. výživové poradenstvo

Znalosti

Plynule ovládam 3 svetové jazyky – anglický, nemecký a taliansky. Mám uznané vzdelanie v Rakúsku aj vo Veľkej Británii, ale zostala som na Slovensku, pretože verím, že tu dokážem pomáhať ľuďom zlepšovať ich zdravie viac.

Prednášam a publikujem v odbore všeobecné lekárstvo, som recenzentom medzinárodného odborného časopisu Rural and Remote Health a recenzentom abstraktov na európskych konferenciách WONCA.

Mám bohaté mediálne skúsenosti – tlačové konferencie, rozhlas, TV, časopisy Zdravie, Zdravotnícke noviny a Moja psychológia.

Som nadšenou popularizátorkou prevencie a zdravého životného štýl. Milujem inovácie – som pionierkou zavádzania elektronického receptu a v súčasnosti sa venujem projektu využitia umelej inteligencie v zdravotníctve.

MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA

„Zdravie nie je všetkým,
ale bez zdravia je všetko ničím.“
(Arthur Schopenhauer)

Adresa

Poľovnícka 14
Veľký Biel
900 24

Navigovať

Google

Waze

Kontaktné údaje
02/4591 6113

a70980@napislekarovi.sk

MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA

„Zdravie nie je všetkým,
ale bez zdravia je všetko ničím.“
(Arthur Schopenhauer)

Adresa

Poľovnícka 14
Veľký Biel
900 24

Navigovať

Google

Waze