Skip to main content

Všeobecný lekár

MUDr. Anna Mudráková, MPH

Vzdelanie

2000 – 2004 Gymnázium Jura Hronca
Odbor: informatika
2004 – 2010 Univerzita Komenského v Bratislave
Odbor: všeobecné lekárstvo
2010 – 2014 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Špecializácia: všeobecné lekárstvo
2014 – 2017 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Špecializácia: Master of Public Health (Odborník na riadenie vo verejnom
zdravotníctve)

Zamestnanie

2010 – 2010 Medirex, a. s.
Lekár oddelenia hematológie
2010 – 2015 Univerzitná nemocnica v Bratislave
Lekár v špecializačnej príprave, ústavné pohotovostné služby na Centrálnom
prijímacom oddelení
2010 – 2014 Ministerstvo spravodlivosti – Zbor väzenskej a justičnej stráže, Nemocnica sv. Michala, a. s.
Lekár referátu lekárskej starostlivosti – ambulancia všeobecného lekára, interné oddelenie
2015 – 2015 Nemocnica sv. Michala, a. s.
Pohotovostné služby na internom oddelení
2015 – 2017 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Konzultačná činnosť v oblasti inovatívnych projektov, Odbor stratégie
2014 – 2023 Praktická Ambulancia, s. r. o.
Všeobecný lekár pre dospelých, odborný zástupca

Vzdelanie

2000 – 2004 Gymnázium Jura Hronca
Odbor: informatika
2004 – 2010 Univerzita Komenského v Bratislave
Odbor: všeobecné lekárstvo
2010 – 2014 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Špecializácia: všeobecné lekárstvo
2014 – 2017 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Špecializácia: Master of Public Health (Odborník na riadenie vo verejnom
zdravotníctve)

Zamestnanie

2010 – 2010 Medirex, a. s.
Lekár oddelenia hematológie
2010 – 2015 Univerzitná nemocnica v Bratislave
Lekár v špecializačnej príprave, ústavné pohotovostné služby na Centrálnom
prijímacom oddelení
2010 – 2014 Ministerstvo spravodlivosti – Zbor väzenskej a justičnej stráže, Nemocnica sv. Michala, a. s.
Lekár referátu lekárskej starostlivosti – ambulancia všeobecného lekára, interné oddelenie
2015 – 2015 Nemocnica sv. Michala, a. s.
Pohotovostné služby na internom oddelení
2015 – 2017 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Konzultačná činnosť v oblasti inovatívnych projektov, Odbor stratégie
2014 – 2023 Praktická Ambulancia, s. r. o.
Všeobecný lekár pre dospelých, odborný zástupca

MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA

„Zdravie nie je všetkým,
ale bez zdravia je všetko ničím.“
(Arthur Schopenhauer)

Adresa

Poľovnícka 14
Veľký Biel
900 24

Navigovať

Google

Waze

Kontaktné údaje
02/4591 6113

a70980@napislekarovi.sk

MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA

„Zdravie nie je všetkým,
ale bez zdravia je všetko ničím.“
(Arthur Schopenhauer)

Adresa

Poľovnícka 14
Veľký Biel
900 24

Navigovať

Google

Waze