Zdravotná starostlivosť

Celoročná zdravotná starostlivosť:

 • dôkladné vyšetrenie
 • laboratórne odbery
 • konzultácia výsledkov
 • predpis liekov
 • príp. odporučenie na vyšetrenie k špecialistovi
 • poradenstvo vo výžive
 • poradenstvo pri odvykaní od fajčenia
 • návštevná služba očkovanie (povinné aj nepovinné)

Preventívne prehliadky:

 • vstupné, zákonné, v súvislosti so zamestnaním,
 • podrobné vyšetrenie,
 • laboratórne odbery,
 • nad 40 rokov EKG vyšetrenie (priamo v našej ambulancii),
 • nad 50 rokov vyšetrenie stolice na skryté krvácanie,
 • konzultácia výsledkov vyšetrení
 • návrh na zmenu životosprávy, prípadne ďalšieho vyšetrovacieho a liečebného postupu.

Ďalšie výkony:

 • infúzie
 • vydávanie potvrdení:
  • spôsobilosť:
   • vodičský preukaz, vodiči z povolania
   • SBS
   • držanie zbrane a streliva
   • zdravotný preukaz na prácu v potravinárstve
  • prihláška na VŠ
  • adopcia dieťaťa
  • potvrdenia pre komerčné poisťovne (životné a úrazové poistenie)
  • a ďalšie potvrdenia.
  •  
 • poradenstvo v oblasti sociálnej posudkovej činnosti:
  • pre Sociálnu poisťovňu
  • pre Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:
   • preukaz ŤZ
   • parkovací preukaz
   • odkázanosť na opatrovanie a podobne
   •