O nás

Všeobecný lekár - MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA

Vzdelanie

2019-2020 Riadenie vo verejnom zdravotníctve (MPH), Warsaw  Managment University
2019-2020 Master of business administration (MBA),  Warsaw  Managment University

2016-2018 Štúdium manažmentu v zdravotníctve Master of Health Administration
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
2010 – 2017 Doktorandské štúdium, PhD v odbore vnútorné lekárstvo, SZU, Bratislava
2015 Atestácia z posudkového lekárstva, SZU, Bratislava
2006 Atestácia zo všeobecného lekárstva, SZU, Bratislava
2001 Atestácia z vnútorného lekárstva, SZU, Bratislava
1991-1997 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, všeobecné lekárstvo

Zamestnanie

od r. 2006 Všeobecný lekár pre dospelých, BENMEDIKA s.r.o, ambulancia Veľký Biel

2018-2019 Ministerstvo zdravotníctva SR, hlavná odborníčka pre všeobecné lekásrtvo

2012-2017 Posudkový lekár – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR Pezinok, Mesto Senec a ďalších 22 obcí okresu Senec
2003-2006 Manažér medicínskeho oddelenia a oddelenia liekovej bezpečnosti
Klinické skúšanie liekov, IMFORM s.r.o., Bratislava
1998-2002 Sekundárny lekár
Národný ústav tuberkulózy a respiračných ochorení, Bratislava
1997-1998 Sekundárny lekár
Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných ochorení, Nitra

Jazykové znalosti:

1998 – ročný jazykový pobyt vo Veľkej Británii.
Anglický jazyk na úrovni C1. Nemecký jazyk na úrovni C1.

Od 15.5.2018 Hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo Ministerstva zdravotníctva SR.
Od 2013 vyučujem všeobecné lekárstvo pre Lekársku fakultu Univerzity Komenského,
Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave a Jesenniovu lekársku fakultu v Martine.
Od 2010 sa v Spoločnosti všeobecného praktického lekárstva venujem medzinárodnej
spolupráci, vzdelávaniu a organizácii konferencií.
Mám bohaté medzinárodné skúsenosti:
4 roky som bola národným reprezentantom vo svetovej organizácii všeobecných lekárov
WONCA ako aj Asociácii učiteľov všeobecného lekárstva (EURACT).
2016-2018 som pracovala vo WONCA World Komisii pre členstvo a od 2017 vo Wonca
Europe Komisii pre organizáciu európskych konferencií.
Prednášam a publikujem v odbore všeobecné lekárstvo, moje najobľúbenejšie témy sú
prevencia, akútne a chronické ochorenia dýchacieho systému a elektronické zdravotníctvo.
Som recenzentom medzinárodného odborného časopisu Rural and Remote Health, autorom
odborných článkov Národného zdravotného portálu (www.npz.sk) ako aj recenzentom on-
line vzdelávacieho portálu Slovenskej lekárskej komory i-med.

Mám bohaté mediálne skúsenosti – tlačové konferencie, prezentácie v TV (Teleráno, Ranné správy RTVS, Dámsky klub), ako aj články pre Moja psychológia, Zdravie, Zdravotnícke
noviny.
Blogujem o zdraví a zdravotnej starostlivosti www.janabendova.blog

Zdravotná sestra - Zuzana Eliašová

Vzdelanie

1985 – 1989 Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Senci

1989 – 1991 Stredná zdravotnícka škola, Bratislava, pomaturitné kvalifikačné štúdium s maturitou

2007 – 2009 SOŠ záhradnícka Malinovo, pomaturitné kvalifikačné štúdium s maturitou

Kurz anglického jazyka v Jazykovej škole v Colchestri vo Veľkej Británii

Predchádzajúce zamestnania

1991 – 1993 Ústav pre mentálne postihnutých občanov, Veľký Biel – zdravotná sestra
1993 – 1994 Au – pair, Colchester, Veľká Británia
1994 – 1999 II. Pôrodnícko-gynekologická klinika Šulekova, Bratislava – pôrodná asistentka
1999 – 2003 Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava – Ružinov – pôrodná asistentka
2003 – 2014 Viedeň, Rakúsko – vedenie domácností, údržba okrasných záhrad
2007 MEDILINE s.r.o., Bratislava – pôrodná asistentka
2014 – 2016 GYN-LYFE s.r.o., Bratislava – zdravotná sestra

Jazykové znalosti: maďarsky aktívne, anglicky na pokročilej úrovni

Zdravotná sestra - Zuzana Marčišová

Vzdelanie

1994 – 1998 STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, BRATISLAVA

Predchádzajúce zamestnania

1998 – 2008 Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava- Ružinou, KAIM – zdravotná sestra

2009 – 2011 hameln rds, odd. klinických štúdií, Modra 

2011 – 2015 ALOMED s.r.o., amb. Všeobecného lekára, Báhoň – zdravotná sestra

2016 – 2016 DSS Pohoda, Bernolákovo – zdravotná sestra

Praktická Ambulancia, Bratislava – zdravotná sestra

Jazykové znalosti: nemecký jazyk – mierne pokročilý, anglický jazyk – začiatočník