Nadštandartné vybavenie

CRP prístroj

Pomáha pri odlíšení bakteriálnych infekcií od vírusových a teda či je antibiotická liečba potrebná alebo nie

Tlakový Holter - 24-hodinové meranie tlaku

Pomáha pri odlíšení bakteriálnych infekcií od vírusových a teda či je antibiotická liečba potrebná alebo nie.

Vhodné pri novozistenom vysokom tlaku – na odlíšenie „syndrómu bieleho plášťa“ (teda či má pacient zvýšené hodnoty krvného tlaku len v ambulancii, alebo aj doma), tiež u pacientov užívajúcich lieky na vysoký tlak – pri kolísavom tlaku, prípadne na zistenie účinku liečby.

 

EKG prístroj Burdick Atria 6100

Vyšetrenie funkcie srdca – pri ťažkostiach (bolesti na hrudníku, búšenie srdca, rýchly pulz) alebo preventívne u pacientov nad 40 rokov veku ako súčasť preventívnej prehliadky

ABI - meranie krvného tlaku v končatinách

ABI index je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine. Znížený tlak na dolných končatinách sa vyskytuje pri ischemickej chorobe dolných končatín. ABI index je tak dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín a predpovedá pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. 

FOB test

Jednoduchý test na zistenie prítomnosti skrytého krvácania v stolici – skríning rakoviny hrubého čreva u dospelých v súlade s požiadavkami na preventívne prehliadky u dospelých podľa platnej legislatívy